Den som tänker möjligheter

skapar möjligheter.

VAD JAG KAN GÖRA FÖR DIG

 •  

  Grupputveckling

  Alla grupper har sin egen dynamik. Ofta händer det saker som gör att förutsättningarna förändras. Jag hjälper till att ta vara på och lyfta den samlade kompetensen. Hur kan vi stödja varandra? Bygga på det som är bra? Skapa dialog? Rädslor, maktförhållanden och värderingar kan blockera utvecklingen av en grupp. Tillsammans synliggör vi det som skaver och får alla att dra åt samma håll.

 •  

  Förändringsledning

  Alla företag äger sin egen förändring. Lätt att säga, svårare att göra. Nya arbetsmetoder, organisationsförändringar och yttre faktorer kan skapa kaos. Att gå väl förberedd in i en förändring kan verkligen göra skillnad. Jag hjälper till att dra upp tydliga riktlinjer, rucka på invanda mönster och ta vara på medarbetarnas lust och kraft.

 •  

  Coachning

  Livet och yrkeslivet bjuder på många utmaningar. Oavsett var du befinner dig kan jag hjälpa dig att spegla och reflektera din egen utveckling. Vem är du? Hur fungerar du i mötet med andra? Att se sig själv med nya ögon gör det enklare att ta nödvändiga steg.

 •  

  Ledarutveckling

  Som ledare står du alltid på scenen. Därför är ledarskap en viktig kulturbärare för företag och organisationer. Jag hjälper till att utveckla det samlade ledarskapet. Vad ska det stå för?

  Hur kan det skapa drivkraft och glädje?

  Jag tittar även på det individuella ledarskapet. Hur behöver just du agera för att skapa trygghet?

  Hur ger du dina medarbetare energi? Mycket handlar om bemötande och att få människor med på rätt tåg.

   

Det enda vi kan vara säkra på är att allt förändras. Efter att ha jobbat som ledare i 20 år har jag sett och varit med om stora och små förändringar från insidan. Jag vet att de som är väl förberedda klarar utvecklingen bättre än andra.

 

Med strategiskt tänkande och fokus på lösning lotsar jag både grupper och individer genom svåra frågeställningar. Många av mina kunder säger att jag är trygg, lugn och bra på att skapa delaktighet. Det jag egentligen gör är att lyssna, belysa problem ur flera olika perspektiv och se samband i flera steg framåt. Jag är inte heller rädd för att kliva in i tuffa situationer.

 

Min egen drivkraft är att den som tänker möjligheter skapar möjligheter. Det tar jag med mig in i mina uppdrag.

 

Välkommen att höra av dig!

 

OM MIG

Stefan

Andersson

Ladda ner mitt CV här.

CERTIFIERINGAR

 

TEAMWORK

Jag är ensam i Norrland om att vara certifierad handledare för Teamworks verktyg.

Här finns bland annat verktyget 4 Temperamenter – ett modernt, enkelt och kraftfullt sätt att förstå oss själva och andra i det sociala landskapet. Genom att bli medveten om egna och andras personliga egenskaper får deltagarna en bra grund för personlig utveckling och utveckling av samverkan på arbetsplatsen. De övriga verktygen är AnSvar – ett feedbackverktyg för utveckling av gott medarbetarskap och LedMed – den nya generationens medarbetarundersökning.

 

MBTI®

Jag är sedan 2001 certifierad i Myers-Briggs Type Indicator (steg 1 och 2, coachning samt teambuilding).  Mayer Briggs är ett av världens mest använda personlighetstest baserad på psykiatrikern Carl Jungs teorier om psykologiska typer. I första hand är det ett verktyg för självkännedom, men det fungerar även i grupputveckling när vi förstår hur vi kan ta tillvara olika människors styrkor.

 

PROJEKTLEDNING

Jag är även certifierad projektledare från Westhagen utbildning samt certifierad i ITIL (v3Foudation, Capability Operational Support & Analysis).

 

SIMNING

Simning är min passion. Och när jag märkte att mina coachande egenskaper

fungerar bra från bassängkanten blev det ännu roligare.

Så förutom att själv simträna coachar jag allt från vanliga motionärer som vill lära sig crawla till triathleter som behöver slipa tekniken.

Jag leder även ett antal grupper med

simmare på olika nivåer som vill utveckla sin simning.

Vill du själv bli en bättre simmare eller är ditt företag intresserad av att göra en crawl-kurs så kontakta mig så berättar jag mera.

KUNDER

Savecore

”Med sin erfarenhet och struktur har Stefan hjälpt oss att få igång ett strukturerat och mer effektivt ledningsgrupparbete. Han har hjälpt oss att utveckla ledningsgruppen som helhet men också på individnivå genom personlig coachning. Stefan har vid ett par tillfällen även jobbat med hela Savecore som grupp där gruppdynamik och grupputveckling stått i fokus. Vi är väldigt nöjda med Stefans insatser hos oss och de kunskaper och förhållningssätt han tillfört tar stor plats i den fortsatta organisationsutvecklingen. ”

 

Maria Ericsson, CFO Savecore

Norrlidens kunskapscentrum AB

"Vi anlitade Stefan Andersson för att utbilda studenterna på YH Friskvårdskonsult

i ämnet vägledning och coaching.

Med Stefans kunskaper, erfarenheter, ambition och engagemang genomförde han uppdraget mycket väl!

Både studenterna och utbildningsledningen är väldigt nöjda."

 

Kristina Blombäck, utbildningsansvarig - YH Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

SEKAB

"På SEKAB genomgick alla chefer verktyget 4 Temperamenter med Stefans guidning.

Det gav oss en gemensam plattform att prata med varandra och ännu bättre förstå varandra.

Vi ser att det är en framgångsfaktor för goda resultat."

 

Anchela Signell, Head of Human Resources

AkzoNobel

”Vi är en produktionsorganisation med ca 80 medarbetare. Vi jobbade med att utveckla våra produktionsteam tillsammans med Stefan och det har verkligen blivit succé! Vi använde oss av verktyget 4 Temperamenter och det har gett oss många fördelar. Främst bidrar det till att skapa förståelse för varandras styrkor och att se, prata och medvetet ta tillvara på vårt kunnande. Stefan är riktigt duktig på att skapa engagemang och glädje och han vågade utmana oss! Stefan har breda kunskaper och erfarenheter som nu hjälper oss varje dag.”

 

Kajsa Lake, Produktionschef AkzoNobel

Norrmejerier

"Koncernstyrelsen på Norrmejerier arbetade tillsammans med Stefan för att utveckla styrelsearbetet. Vi använde verktyget 4 Temperamenter för att få en fördjupad bild över styrelsens styrkor och skapa en gemensam plattform att arbeta vidare utifrån. Genom att få en ökad förståelse för varandra och vårt samspel skapar vi förutsättningar till bättre beslut, och ett effektivare styrelsearbete. Vi uppskattar det engagemang Stefan bidrog med".

 

Henrik Wahlberg, styrelsens ordförande

 

KONTAKT

Submitting Form...

There was an error with your submission. Please try again.

Thank you for submitting your query. One of our representatives will be in touch with you shortly.

Tel: 070-321 77 70

Adress: Bäckgatan 24,

854 60 Sundsvall

Mail: stefan@simplisum.se

TJÄNSTER

OM MIG

CERTIFIERINGAR

SIMNING

KUNDER

KONTAKT